-
Αρχική > Ελλάδα > Έγκριση για την καταβολή της πληρωμής μηνός Οκτωβρίου των δικαιούχων του προγράμματος ΚΕΑ
 • Έγκριση για την καταβολή της πληρωμής μηνός Οκτωβρίου των δικαιούχων του προγράμματος ΚΕΑ

  Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 71.224.778,94 € (εβδομήντα ένα
  εκατομμύρια

   διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και
  ενενήντα τέσσερα λεπτά)

  για την πληρωμή μηνός Οκτωβρίου σε 315.031 (τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες τριάντα ένα) δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

  Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 2764 του Ε.Φ.33-220.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

  Αφήστε μια απάντηση

  Top
  Wordpress balloons powered by nksnow