-
Αρχική > Απόψεις > Χρήστος Γκοσλιόπουλος: Πλήθος κόσμου στην Ομιλία Στη Διποταμία

Χρήστος Γκοσλιόπουλος: Πλήθος κόσμου στην Ομιλία Στη Διποταμία

: Πλήθος κόσου στην Ομιλία Στη Διποταμία

 

 

 

 

 

Δέκα βασικές αρχές που πρεσβεύει ο συνδυασμός
1. Υπηρέτηση των δημοτών σε όλα τα επίπεδα.
2. Δημοκρατική λειτουργία των συλλογικών οργάνων του δήμου.
3. Διαφάνεια σε κάθε απόφαση και πρωτοβουλία (κατανομές πόρων, προμήθειες, έργα κλπ).
4. Τήρηση της νομιμότητας σε κάθε ενέργεια.
5. Σεβασμό στο δημόσιο χρήμα (ορθολογική και αποδοτική διαχείριση χρηματοδοτήσεων, αποφυγή ελλειμμάτων και νέων χρεών).
6. Κατανομή των πόρων με βάση τις ανάγκες των δημοτών και την ισότιμη αντιμετώπιση όλως των οικισμών χωρίς διακρίσεις.
7. Δημόσια λογοδοσία των συλλογικών οργάνων του δήμου.
8. Τακτική ενημέρωση των δημοτών με όλα τα μέσα και τους τρόπους, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνεται και η απευθείας επαφή του Δημάρχου με τους δημότες σε κάθε οικισμό μία φορά το χρόνο.
9. Διαρκής συνεργασία με τους παραγωγικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς και πολιτιστικούς φορείς.
10. Ανιδιοτέλεια των πράξεων και εθελοντική συνεισφορά των συμμετεχόντων.

Δέκα προγραμματικοί στόχοι

1ος : Αντιμετώπιση της καθημερινότητας των δημοτών, αποτελεσματική λειτουργία του δήμου.
Διαρκής επιδίωξη η στροφή στα καθημερινά προβλήματα των δημοτών και η εξ-υπηρέτηση του πολίτη με κάθε τρόπο (προσωπικό, μέσα, σχέδιο).

2ος : Στήριξη των παραγωγικών ανθρώπων του δήμου με όλες τις δυνάμεις.
(Υλοτόμων, αγροτών, κτηνοτρόφων, παραγωγικών συνεταιρισμών, επαγγελματιών, ασχολούμενων με τον ορεινό τουρισμό κλπ).

3ος : Συμβολή στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων της περιοχής που σχετίζονται με τις υποδομές, την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη.
Αναφερόμαστε :
Α) Στα εμβληματικά έργα ανάπτυξης : Φράγμα Νεστορίου, Φράγμα-Αρδευτικό Διποταμίας, Ενεργειακό Διποταμίας, Λειτουργία αρδευτικού Κρανοχωρίου-Πτελέας.
Β) Στις οδοποιίες : δρόμος Νεστορίου-Διποταμίας (συνεχιζόμενο), νέες προτάσεις (αυχένας Κοτύλης-Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης-Μυροβλήτης, ΠΕΣ-Παλαιά Κοτύλη, Διποταμία-Καληβρύση, Πολυάνεμος-Εγνατία, Διποταμία Μονόπυλο.
Γ) Στα έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής : αποχέτευση-βιολογικός καθαρισμός Νεστορίου (συνεχιζόμενο), μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Κρανοχωρίου, Επταχωρίου, Χρυσής, αντιπλημμυρικά Επταχωρίου (συνεχιζόμενο), Κομνηνάδων, Χιονάτο κλπ.

4ος : Αύξηση της επισκεψιμότητας, στήριξη του ορεινού τουρισμού.
Επιμέρους δράσεις για την επίτευξη του στόχου :
• Ένταξη στο ΕΣΠΑ των αναπλάσεων των οικισμών για τους οποίους υπάρχουν ώριμες μελέτες (Νεστόριο, Κρανοχώρι, Πτελέα, Αγία Άννα, Κοτύλη, Κυψέλη, Χρυσή, Πευκόφυτο, Επταχώρι, Γράμμος).
• Ανάδειξη των μοναστηριών της Τσούκας και του Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου.
• Λειτουργία των υπαρχόντων χώρων προσέλκυσης επισκεπτών (Κέντρο Ενημέρωσης Γράμμου, Νερόμυλος, χώρος River Party κλπ) και δημιουργία νέων (Αλεβίτσα, Πευκόφυτο κλπ) καθώς και δημιουργία νέων.
• Συντήρηση και λειτουργία των περιπατητικών μονοπατιών του δήμου και προσπάθεια διάνοιξης νέων.
• Νέα θεώρηση για την λειτουργία του River Party με την αναβάθμιση των υποδομών και την εμπλοκή των τοπικών επαγγελματιών.
• Νέες ιδέες και υποδομές για την προσέλκυση επισκεπτών.
• Στροφή στην αρχαιολογία και τον πολιτισμό που μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό αναπτυξιακό πυλώνα του δήμου (ανασκαφές-επισκέψιμοι χώροι, αρχαιολογικό και λαογραφικά μουσεία, ιστορικός τουρισμός Γράμμου, ηθική και υλική υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
• Διαρκής συζήτηση-συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού
• Προβολή του δήμου και των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων (συμμετοχή σε εκθέσεις, έκδοση νέου φυλλαδίου και dvd, καταχωρήσεις σε περιοδικά τουρισμού κλπ).

5ος Ενέργεια
• Υδροηλεκτρικό Νεστορίου
• Νέα άδεια για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στο φράγμα Διποταμίας
• Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτήρια και τα αντλιοστάσια για εξοικονόμηση ενέργειας.
• Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ.

6ος Ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων με σκοπό την αύξηση των εσόδων του Δήμου, το εισόδημα και την απασχόληση των κτηνοτρόφων. Επιστροφή της διαχείρισης των βοσκοτόπων των δημοσίων δασών στους δήμους.

7ος Ορθολογική και αειφορική διαχείριση των δημοτικών και δημοσίων δασών με στόχο την στήριξη των υλοτομικών συνεταιρισμών, την διασφάλιση των εσόδων του δήμου και την προστασία του δάσους. Συνεργασία με κρατικούς φορείς για την εφαρμογή πολιτικών πυροπροστασίας.

8ος Αξιοποίηση της δημοτική περιουσίας.
Ενοικίαση δημοτικών κτηρίων (ξενώνες, καφενεία κλπ) σε ιδιώτες για εκμετάλλευση με στόχο την απασχόληση και το εισόδημα των δημοτών.

9ος Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων της ΔΕΡΑΣΕΝ α.ε.

10ος Στήριξη της επιχειρηματικότητας, προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, διευκόλυνση των επενδυτών.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
Wordpress balloons powered by nksnow