-
Αρχική > Ελλάδα > Τέλη κυκλοφορίας 2020: «Παγώνουν» φέτος, ζεσταίνονται αλλαγές για το 2021

Τέλη κυκλοφορίας 2020: «Παγώνουν» φέτος, ζεσταίνονται αλλαγές για το 2021

Η νέα, παγκοσµίως εναρµονισµένη διαδικασία δοκιµής ελαφρών οχηµάτων (WLTP), σύµφωνα µε την οποία ο υπολογισµός γίνεται βάσει των εκποµπών CO2, πήρε αναβολή και θα εφαρµοστεί από το 2020. Ο πίνακας µε τις νέες τιµές και ποιοι δικαιούνται απαλλαγή

Το ύψος των τελών κυκλοφορίας έχει να κάνει µε διάφορες παραµέτρους, και σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις ο κάτοχος µπορεί να εξαιρεθεί από την πληρωµή τους.

Συγκεκριµένα, από τον Οκτώβριο του 2010 τα τέλη κυκλοφορίας των καινούργιων αυτοκινήτων που ταξινοµούνται στη Ελλάδα υπολογίζονται µε βάση τις εκποµπές CO2 που έχουν και µε τη χρήση των συντελεστών της αντίστοιχης κλίµακας που είναι σε ισχύ. Για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί πριν από τον Οκτώβριο του 2010 ο υπολογισµός των τελών γίνεται αποκλειστικά µε τα κυβικά του κινητήρα τους και τους φορολογήσιµους ίππους που προκύπτουν από αυτά.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από την 1η Σεπτεµβρίου 2019 η µέτρηση των εκποµπών του CO2 και των άλλων ρύπων που γινόταν µε τον κύκλο NEDC, ο οποίος είχε εργαστηριακή µορφή, έχει αντικατασταθεί από τον κύκλο WLTP, που είναι πολύ πιο κοντά στην πραγµατικότητα και κατά συνέπεια τα αποτελέσµατά του σε ό,τι αφορά τόσο την κατανάλωση καυσίµου όσο και τις εκποµπές ρύπων είναι πιο αυξηµένα. Ο κύκλος WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου του 2018, αλλά δόθηκε ένας χρόνος παράτασης για την εφαρµογή του ώστε να προλάβει η αγορά αυτοκινήτου σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα. Με βάση το ΦΕΚ 31/8, 139 τεύχος Α’, στην Ελλάδα η παράταση είναι έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εµπρόθεσµα:

 

https://www.ethnos.gr/oikonomia/65288

Αφήστε μια απάντηση

Top