-
Αρχική > Τοπικά νέα > Αντιπεριφέρεια Καστοριάς: Ανακοίνωση για τις πατάτες

Αντιπεριφέρεια Καστοριάς: Ανακοίνωση για τις πατάτες

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς, γίνεται γνωστό σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

, ότι υπάρχουν φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις σήμανσης κονδύλων πατάτας που δεν προορίζονται για φύτευση.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις:

Πρέπει να φέρουν σήμανση κατά την διακίνησή τους από το στάδιο της παραγωγής ή της εισαγωγής τους έως το στάδιο της διάθεσής τους στον τελικό καταναλωτή.

Κόνδυλοι πατάτας οι οποίοι παράγονται στην χώρα μας ή κατάγονται από κράτος μέλος της Ε.Ε., πρέπει να τίθεται επί της συσκευασίας τους σήμανση με τον αριθμό μητρώου του επισήμως καταχωρηθέντα στο Μητρώο παραγωγό ή κέντρο συλλογικής αποθεματοποίησης ή αποστολής, σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 2019/2072/Παράρτημα VIII/ σημείο 11. Στην περίπτωση μεταφοράς κονδύλων πατάτας χύδην, ο αριθμός μητρώου τίθεται στα συνοδευτικά έγγραφα.

Καταγωγής τρίτων χωρών, πρέπει επί της συσκευασίας τους να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση(ετικέτα) σύμφωνα με το παράρτημα της Υ.Α. 90369/17-01-2003(Β’93).

Top