-
Αρχική > Ελλάδα > Τέλος επιτηδεύματος: Τα νέα δεδομένα για το μέτρο-Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Τέλος επιτηδεύματος: Τα νέα δεδομένα για το μέτρο-Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών φαίνεται πως βρίσκεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από το 2023.

Η νέα διάταξη

Από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος απαλλάσσονται το 2023 συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Αναλυτικά αυτό αφορά:

 • Τους αγροτικούς συνεταιρισμούς
 • Τους σχολικούς συνεταιρισμούς
 • Τους συνεταιρισμούς εργαζομένων
 • Τους αγρότες-μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών
 • Τις  κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 • Τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.
 • Τους αλιείς παράκτιας αλιείας με σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων.
 • Τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος για 5 χρόνια από την πρώτη έναρξη εργασιών
 • Όσους ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%.
 •  Τις εμπορικές επιχειρήσεις και  τους ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Τους επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 χρόνια από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται εν προκειμένω το 65ο της ηλικίας.
 • Τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με τη μορφή κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ή συνεταιρισμού εργαζομένων.
 • Τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».

Επίσης επισημαίνεται από το χαράτσι του τέλους επιτηδεύματος μπορούν να γλιτώσουν και οι μικρές και μικρομεσαίες  επιχειρήσεις αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που προχώρησαν σε νέες προσλήψεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης, όπως προβλέπει η νέα διάταξη της κυβέρνησης. Συνεπώς με την εν λόγω διάταξη δεν θα πληρώσουν οι παραπάνω τέλος επιτηδεύματος εάν αυξήσουν κατ’ ελάχιστο για 3/12 το μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

Για παράδειγμα δεν θα καταβάλει τέλος επιτηδεύματος το 2023 με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης μια επιχείρηση που πραγματοποίησε έστω και μια πρόσληψη από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και με διάρκεια τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα επισημαίνεται πως  δεν θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος επιτηδεύματος: Ποιοι πληρώνουν τα περισσότερα-Δείτε αναλυτικά τα ποσά

Τα ετήσια ποσά που καλούνται να πληρώσουν για το τέλος επιτηδεύματος οι ελεύθεροι επαγγελματίες κυμαίνονται από 400 ευρώ  έως και 1.000 ευρώ.

 • 1.000 ευρώ είναι  για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
 • 800 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 • 650 ευρώ για  τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
 • 500 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
 • 400 ευρώ  εάν η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

Εάν όμως γίνει διακοπή της δραστηριότητας  εντός της χρήσης , τότε το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος.

Ως μήνας λογίζεται το χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.

 

Τέλος επιτηδεύματος: Τα νέα δεδομένα για το μέτρο-Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Top
Enable Notifications OK No thanks