-
Αρχική > Uncategorized > Θέλουν να μετατρέψουν το Λύκειο Νεστορίου σε λυκειακές τάξεις!

Θέλουν να μετατρέψουν το Λύκειο Νεστορίου σε λυκειακές τάξεις!

Αναφορά κατέθεσε η Βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ολυμπία Τελιγιορίδου, προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την επιστολή του Δημάρχου Νεστορίου σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς για τη μετατροπή του Γενικού Λυκείου Νεστορίου σε Λυκειακές Τάξεις προσαρτημένες λειτουργικά στο Γυμνάσιο Νεστορίου.

Στην επιστολή του Δημάρχου γίνεται αναφορά στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεστορίου ενάντια στη συγκεκριμένη πρόταση και παραθέτονται οι λόγοι για τους οποίους μία τέτοια ενέργεια θα είχε αρνητικό αντίκτυπο σε εθνικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο σε έναν ιστορικό ακριτικό Δήμο της χώρας.

Κάθε μεταβολή μιας σχολικής μονάδας, θα πρέπει πρωτίστως να έχει ως γνώμονα τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς όφελος των μαθητών και όχι τη συρρίκνωσή της. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ιδιομορφίες κάθε τόπου, πριν ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Οι πολίτες των ακριτικών περιοχών γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι σχολικές μονάδες αποτελούν πηγή ζωής για τον τόπο που τις φιλοξενούν.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Για την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Αναφορικά με την πρόταση μετατροπής του Γενικού Λυκείου Νεστορίου σε  Λυκειακές τάξεις προσαρτημένες λειτουργικά στο Γυμνάσιο Νεστορίου» 

Η Βουλευτής Καστοριάς Ολυμπία Τελιγιορίδου καταθέτει προς την κ. Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορά την επιστολή του Δημάρχου Νεστορίου με θέμα:  «Αναφορικά με την πρόταση μετατροπής του Γενικού Λυκείου Νεστορίου σε Λυκειακές Τάξεις  προσαρτημένες λειτουργικά στο Γυμνάσιο Νεστορίου» στην οποία κατατίθεται από πλευράς  του η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενάντια σε αυτή την πρόταση και  παραθέτει τους λόγους για τους οποίους μία τέτοια ενέργεια θα είχε αρνητικό αντίκτυπο σε  εθνικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο σε έναν ιστορικό ακριτικό Δήμο της χώρας.

Επισυνάπτεται η επιστολή με τα αναφερόμενα σχετικά. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες και να μας ενημερώσετε  σχετικά. 

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2021  

H καταθέτουσα Βουλευτής 

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Θέµα : Αναφορικά µε την πρόταση µετατροπής του Γενικού Λυκείου  Νεστορίου, σε Λυκειακές Τάξεις προσαρτηµένες λειτουργικά στο Γυµνάσιο  Νεστορίου.  

Σύµφωνα µε το υπ΄αριθ. πρωτ Φ.2.1/7417 α΄/15-11-2021 έγγραφό της  ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης Ν.Καστοριάς περί «Μεταβολών Σχολικών Μονάδων  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023», προτείνεται η  µετατροπή του Γενικού Λυκείου Νεστορίου, σε Λυκειακές Τάξεις  προσαρτηµένες λειτουργικά στο Γυµνάσιο Νεστορίου.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεστορίου µετά από συνεδρίαση που  πραγµατοποιήθηκε στις 30-11-2021 αποφάνθηκε ότι είναι κατηγορηµατικά αντίθετο  µε την εισήγηση της ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης Ν.Καστοριάς. Αρνείται να δεχτεί την  κατάργηση ενός ιστορικού λυκείου του νοµού Καστοριάς και τη µετατροπή του σε  λυκειακές τάξεις για µια σειρά λόγων, από τους οποίους σταχυολογεί τους  παρακάτω:

  1. Λόγοι Ιστορικοί  

– Το Γυµνάσιο –Λύκειο Νεστορίου αποτελεί την συνέχεια του παλαιού 6  τάξιου Γυµνασίου Νεστορίου, το οποίο υφίσταται και λειτουργεί για πάνω από  50 χρόνια στο Νεστόριο, έδωσε τη δυνατότητα στις οικογένειες της ευρύτερης  ακριτικής µας περιοχής να σπουδάσουν τα παιδιά τους, ενώ έχουν ήδη  αποφοιτήσει απ’ αυτό εκατοντάδες νέοι που βρήκαν το δρόµο τους για τη ζωή  και εξ’ αυτού του λόγου.

– Είναι το 3ο σχολείο Β/θµιας εκπ/σης που δηµιουργήθηκε στον νοµό  Κατοριάς ( Καστοριά – Άργος Ορεστικό – Νεστόριο), έχει συνδεθεί άρρηκτα µε  την οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη του οικισµού και εντάσσεται στους  σχεδιασµούς της ∆ηµοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας για το µέλλον της  περιοχής. Μάλιστα είναι τέτοιοι οι δεσµοί της τοπικής κοινωνίας µε το  συγκεκριµµένο σχολείο, που οποιαδήποτε απόπειρα κατάργησης του θα  οδηγήσει σε εντάσεις και κινητοποιήσεις, όπως συνέβη στις αρχές τηςδεκαετίας  του ΄90, όπου οι τότε διοικούντες αποπειράθηκαν πάλι να καταργήσουν το  λύκειο και οι έντονες αντιδράσεις, αλλά και σόφρωνες τοπικοί παράγοντες το  απέτρεψαν.

  1. Λόγοι Μελλοντικής προοπτικής  

α. Είναι γνωστό σε΄σας ότι, έως σήµερα, οι µαθητές της ∆.Ε. Ακριτών του  ∆ήµου Νεστορίου δεν φοιτούν στο Γυµνάσιο- Λύκειο Νεστορίου, όπως  επιβάλλει ο νόµος, αλλά στα΄αντίστοιχα σχολεία της Οινόης και της  Μεσοποταµίας του δήµου Καστοριάς. Αυτό συνέβαινε γιατί ο δρόµος που  συνδέει το Νεστόριο µε την ∆ιποταµία, µέσω Χιονάτου, δεν πληρούσε τις  προδιαγραφές ασφαλείας και άρα οι µαθητές θα έπρεπε να µεταφέρονται στο

Νεστόριο µέσω Καλοχωρίου, που αυξάνει τον χρόνο µετακίνησης και άρα την  ταλαιπωρία των παιδιών.

Σήµερα όµως βρίσκεται σε εξέλιξη ένα µεγάλο έργο οδοποϊας προϋπ/σµού 5,4  εκ. ευρώ που χρηµοτοδοτείται από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και  θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022. Μέσω του έργου αυτού θα βελτιωθεί ο  δρόµος ως προς όλα τα χαρακτηριστικά του και θα γίνει ένας σύντοµος και  ασφαλής για τις µετακινήσεις δρόµος. Εποµένως από το φθινόπωρο του 2022  θα µπορούν οι µαθητές της περιοχής αυτής να µεταφέρονται στο Νεστόριο και  άρα να αυξηθεί ο αριθµός των µαθητών των 2 σχολικών µονάδων. Θυµίζουµε  ότι προϋπόθεση για να ενταχθεί το έργο αυτό στο εν λόγω πρόγραµµα ήταν η  βεβαίωση της ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης ότι µέσω του δρόµου αυτού θα  εξυπητετηθούν οι µαθητές της ∆.Ε. Ακριτών στις µετακινήσεις τους προς το  Νεστόριο.

β. Ο ∆ήµος Νεστορίου σε συνεργασία µε το Υπουργείο Μεταναστευτικής  Πολιτικής, σχεδιάζει να λειτουργήσει το 2022 δοµή φιλοξενίας ασυνόδευτων  ανηλίκων κοριτσιών µεταναστών, µε φορέα υλοποίησης το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ στα  ανενεργά σήµερα κτίρια της Μαθητικής εστίας Νεστορίου. Στη δοµή αυτή θα  φιλοξενηθούν έως 25 ανήλικα κορίτσια (13 έως 18 ετών), τα οποία µετά την  απαραίτητη προεργασία – προετοιµασία(εκµάθηση γλώσσας κλπ) θα φοιτούν  στο Γυµνάσιο – Λύκειο Νεστορίου, ενισχύοντας έτσι το δυναµικό των σχολείων  αυτών.

Εποµένως και για τους ανωτέρω 2 λόγους δεν πρέπει και δεν µπορεί να  καταργηθεί το λύκειο Νεστορίου.

  1. Λόγοι Εθνικοί – Τοπικοί – Κοινωνικοί –Αναπτυξιακοί  

– Ο ∆ήµος Νεστορίου αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια να δηµιουργήσει τις  απαραίτητες υποδοµές που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της  ποιότητας ζωής των κατοίκων και για το λόγο αυτόν η πολιτεία, µέσω  προγραµµάτων (ευρωπαϊκών και εθνικών), διθέτει εκατοµύρια ευρώ (φράγµατα,  αρδευτικά, οδοποιίες , αναπλάσει;, τουριστικές υποδοµές κλπ).

Στόχος όλων αυτών είναι η διατήρηση, σε πρώτη φάση, και η αύξηση του  πληθυσµού µεσοπρόθεσµα που είναι και το όραµα του δήµου και των δηµοτών.  – Ταυτόχρονα Ιδιώτες – δηµότες, (αλλά και ξένοι επενδυτές), επενδύουν στον  τόπο µας και δηµιουργούν επιχειρήσεις µε σκοπό να ζήσουν και να  δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά στην περιοχή µας.

Όλα τα ανωτέρω δηµιουργούν προϋποθέσεις σταθεροποίησης και µελλοντικής  αύξησης του πληθυσµού που µε τη σειρά τους θα ενισχύσουν τα σχολεία του  δήµου µας.

Εάν στην προσπάθεια που κάνει ο δήµος και οι δηµότες, η πολιτεία απαντά µε  κλείσιµο σχολείων, τότε αντιλαµβάνεται κανείς ότι αυτό είναι µήνυµα απόδρασης  και όχι σταθεροποίησης. Μήνυµα διάλυσης και εγκατάλειψης όχι στήριξης µιας  ευαίσθητης ακριτικής περιοχής. Μάλιστα το µήνυµα αυτό είναι αντιφατικό και  ασύµβατο µε την λοιπή προσπάθεια της πολιτείας για την ανάπτυξη της  περιοχής.

– Τέλος είναι αδιανόητο να κλείνει ένα σχολείο µε ουσιαστική συνεισφορά  στον τοµέα της εκπ/σης και της παιδείας γενικότερα σε µια ευαίσθητη ακριτική  περιοχή, που συνέβαλε τα µέγιστα στη διατήρηση του φρονήµατος των  κατοίκων αλλά και στη συγκράτηση του πληθυσµού έστω και στα σηµερινά  επίπεδα.

– Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η κατάργηση σχολείων θα οδηγήσει σε  περαιτέρω µείωση του πληθυσµού, αναιρώντας όλη τη συλλογική προσπάθεια  (δήµου και πολιτείας) που καταβάλλεται για την ανάπτυξη του τόπου µας.  – Για τους ανωτέρω λόγους το ∆.Σ. αντιτίθεται οµόφωνα στην κατάργηση του  Λυκείου Νεστορίου και στην µετατροπή του σε λυκειακές τάξεις του Γυµνασίου  και ζητά από την ∆/νση Β/θµιας εκπ/σης να αλλάξει την συγκεκριµµένη  εισήγηση προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. ∆ιαφορετικά ζητά από τον Υπουργό Παιδείας και

την κυβέρνηση να µη δεχτούν την εισήγηση της Β/θµιας Εκπ/σης Καστοριάς και  να διατηρήσουν το λύκειο ως έχει για να µην συνηγορήσουν στην περαιτέρω  υποβάθµιση της περιοχής µας.

 Ο ∆ήµαρχος Νεστορίου  

Χρήστος Γκοσλιόπουλος

 

 

 

Top
Enable Notifications    OK No thanks