-
Αρχική > Ελλάδα > Κοινωνικό Τιμολόγιο: Ποιοι δικαιούνται φθηνό ρεύμα, πώς κάνετε αίτηση για το ΚΟΤ

Κοινωνικό Τιμολόγιο: Ποιοι δικαιούνται φθηνό ρεύμα, πώς κάνετε αίτηση για το ΚΟΤ

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) έχει χρεώσεις χαμηλότερες από εκείνες των κοινών τιμολογίων ρεύματος – Ποιοι το δικαιούνται και τι χρειάζεται να κάνετε για να ενταχθείτε στο Κοινωνικό Τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) αποτελεί ένα ειδικό τιμολόγιο, που παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’ 1403/2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/8.1.2018 Υπουργική Απόφαση (Β’ 242/2018).
Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μία κατηγορία:
Κατηγορία Κ.Ο.Τ. Α:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ):

i. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000
ευρώ.

ii. Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.

iii. Το συνολικό ύψος εισοδήματος, έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα ποσά στον παρακάτω πίνακα:


Κατηγορία Κ.Ο.Τ. Β:

Στη κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

ΠΗΓΗ – https://www.dnews.gr/
Top
Enable Notifications OK No thanks