-
Αρχική > πρωτοσέλιδα > Συνέντευξη στην Καστοριανή Εστία του πρόεδρου του Επιμελητηρίου Καστοριάς κ. Καραταγλίδη Μπάμπη για τα δύο νέα προγράμματα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που η υποβολή των αιτήσεων  ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου

Συνέντευξη στην Καστοριανή Εστία του πρόεδρου του Επιμελητηρίου Καστοριάς κ. Καραταγλίδη Μπάμπη για τα δύο νέα προγράμματα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που η υποβολή των αιτήσεων  ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου

Συνέντευξη με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καστοριάς κ. Καραταγλίδη Μπάμπη για τα δύο νέα προγράμματα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που η υποβολή των αιτήσεων  ξεκινάν στις 8 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 8 Απριλίου

Συνέντευξη : Θεοδώρα Κωτσοπούλου

Για τα δυο νέα προγράμματα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που η υποβολή  των αιτήσεων ξεκινάει από την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει εως τις 8 Απριλίου, αλλα και για τις προϋποθέσεις των δυο νέων προγραμμάτων αναφέρθηκε στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καστοριανή Εστία ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καστοριάς Μπάμπης Καραταγλίδης

Κύριε Καραταγλίδη  θα θέλαμε να μας δώσετε τις γενικές πληροφορίες για τα δύο αυτά νέα προγράμματα.

Από τις 18 Ιανουαρίου προκηρύχθηκαν τα πολυαναμενόμενα προγράμματα από την Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση με έναν ικανοποιητικό προϋπολογισμό για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και με ίδιο ποσοστό επιχορήγησης για όλη τη δυτική Μακεδονία. Τα προγράμματα αυτά αφορούν μικρές και πολύς μικρές επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Το πρώτο αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις δηλαδή αυτές που έχουν κάνει έναρξη πριν τις 1/1/2021 και το δεύτερο  για νέες επιχειρήσεις, που έχουν ανοίξει μετά την 1/1/2021 και  νεοσύστατες οι οποίες θα ανοίξουν τώρα.

 

Οι δράσεις αυτές ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης.

 

Να πούμε ότι η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει δύο μήνες μέχρι τις 8 Απριλίου. Η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 70% του συνολικού προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί, το οποίο θα πρέπει να είναι κατελάχιστον 20.000 € και με μέγιστο 100.000 €.

 

Θα θέλαμε κάποιες λεπτομέρειες για τους όρους και  προϋποθέσεις που μπορεί κάποιος να συμμετέχει στα προγράμματα αυτά.

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο θα σας αναφέρω όμως τα βασικότερα. Δικαιούχοι είναι όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις νεοσύστατες με τη βασική προϋπόθεση να είναι ο ΚΑΔ τους επιλέξιμος από τα προγράμματα. Θα ήθελα να σχολιάσω ότι σε γενικές γραμμές είναι επιλέξιμοι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας μεταποίηση, εμπόριο, παροχή υπηρεσιών τουρισμός εστίαση. Σε σύγκριση με παρόμοια προγράμματα του παρελθόντος έχουμε τώρα τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων. Βασική επίσης προϋπόθεση στο πρόγραμμα αυτό είναι ότι από τη συνολική βαθμολογία που το άριστο είναι 100 δυνητικός δικαιούχος για να υποβάλει θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 65 βαθμούς. Επίσης να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023). Τέλος δυο σημαντικές προϋποθέσεις είναι να προσκομίσουν αποδεικτικά διαθεσιμότητας κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του Συνολικού Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου και η  αίτηση χρηματοδότησης να περιέχει δαπάνες που συνδέονται με τις υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες των  δαπανών που έχουν αυτά τα προγράμματα ?

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι 5. Οι δαπάνες εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που αφορούν τον παραγωγικό και μηχανολογικό εξοπλισμό που χρειάζεται μία επιχείρηση όπως επίσης υπάρχει και μέχρι του ποσού των 50.000€ δυνατότητα αγοράς ηλεκτρικού μεταφορικού μέσου. Επόμενη κατηγορία είναι η δαπάνες για τα κτίρια αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο που αφορούν κτιριακές παρεμβάσεις, απαραίτητες για την λειτουργία της επιχείρησης. Η τρίτη κατηγορία αφορά δαπάνες για παροχή υπηρεσιών όπως πιστοποιήσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, τυχόν τεχνικές μελέτες οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της επιχείρησης. Η τέταρτη κατηγορία αφορά λογισμικά η οποία συμπεριλαμβάνει και την κατασκευή ιστοσελίδας e-shop εφαρμογών. Και τέλος οι έμμεσες δαπάνες οι οποίες φτάνουν μέχρι το 7% συνολικού προϋπολογισμού.

Σε σχέση με τις δαπάνες θα πρέπει να υπάρχει μία προσοχή διότι κάποιες είναι υποχρεωτικές και κάποιες από αυτές έχουνε και ανώτερα όρια.

Για το τέλος κύριε Καραταγλίδη θα θέλαμε να μας πείτε με βάση την εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια πώς αξιολογείται αυτά τα προγράμματα. Είναι εύκολα για τους επιχειρηματίες ? και τι πρέπει να κάνουν από δω και πέρα αυτοί που επιθυμούν να συμμετέχουν.

Τα προγράμματα αυτά αφορούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Παρόλο που είναι νωρίς, φαίνεται ότι οι όροι και η προϋποθέσεις δυσκολεύουν το σύνολο των επιχειρήσεων. Ειδικότερα το θέμα της υποχρεωτικής αύξησης του προσωπικού αλλά και της απόδειξης της ίδιας συμμετοχής για τις επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να καταθέσουν μικρά επενδυτικά σχέδια των 20 30 χιλιάδων ευρώ. Το επιμελητήριο Καστοριάς θα παρακολουθεί την εξέλιξη των αιτήσεων και αν χρειαστεί θα προβεί σε ανάλογες εισηγήσεις για την διευκόλυνση των επιχειρηματιών.  Απευθυνόμενος Στους δυνητικούς επενδυτές θα ήθελα να τους πω ότι θα πρέπει να συμβουλευτούν εξειδικευμένους επαγγελματίες που απασχολούνται με ευρωπαϊκά προγράμματα. Στην κατάθεση των προγραμμάτων αυτών αλλά και πολύ περισσότερο στην υλοποίηση χρειάζεται παρακολούθηση και εξειδικευμένη γνώση. Στις 20 Φεβρουαρίου το επιμελητήριο μας σε συνεργασία με τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και τον ΕΦΕΠΑΕ, θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα στην Καστοριά όπου και θα αναλυθούν περαιτέρω τα εν λόγω προγράμματα.

Top
Enable Notifications OK No thanks