-
Αρχική > Δ. Μακεδονία > Γεωργία Ζεμπιλιάδου: Στημένοι διαγωνισμοί στην κατάρτιση – Αφορά και την Καστοριά

Γεωργία Ζεμπιλιάδου: Στημένοι διαγωνισμοί στην κατάρτιση – Αφορά και την Καστοριά

Ποιος είναι ο εμπνευστής του φωτογραφικού όρου στις προκηρύξεις κατάρτισης των Εμποροβιοτεχνικών Επιμελητηρίων (ΕΒΕ) Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Λέσβου, που θέτει ως προϋπόθεση συμμετοχής ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει αναπτύξει στο παρελθόν ένα έργο Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που περιλαμβάνει δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με χρήση νοηματικής γλώσσας; Και είναι τυχαίο ότι στους τρεις διαγωνισμούς που έχουν ήδη ολοκληρωθεί υποβλήθηκε μία και μόνο προσφορά και αναδείχτηκε ο ίδιος ανάδοχος;

Από όλες τις Περιφέρειες σε Μετάβαση, η Δυτική Μακεδονία είναι αυτή με τη μεγαλύτερη ανεργία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Η ένταξη των ανέργων –και ιδιαίτερα των νέων– στη διαδικασία της κατάρτισης και της επανακατάρτισης, στους τομείς της νέας επιχειρηματικότητας, της σύγχρονης αγροτικής οικονομίας και των νέων τεχνολογιών, στους οποίους θα στηριχτεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης της Περιφέρειας, εκτός από την προσωρινή οικονομική ανακούφιση των ανέργων, αποτελεί βασικό άξονα του Προγράμματος Μετάβασης.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα το νέο μοντέλο ανάπτυξης –και οι επενδύσεις που θα το δημιουργούσαν– είναι άφαντο.

Αντί επενδύσεων και ενός προσαρμοσμένου σε αυτές προγράμματος κατάρτισης, βλέπουμε να εξελίσσονται προγράμματα-καρικατούρες, που αποφασίζονται αθηνοκεντρικά, χωρίς καμία συνοχή και με κύριο στόχο να κατευθύνονται κονδύλια σε συγκεκριμένες εταιρείες μέσα από στημένους διαγωνισμούς.

Στημένος είναι ένας διαγωνισμός όταν θέτει έναν φωτογραφικό όρο ως προϋπόθεση συμμετοχής, ο οποίος εκπληρώνεται από μόνο έναν ενδιαφερόμενο και αφορά το παρελθόν (π.χ. να έχεις αναπτύξει ένα συγκεκριμένο έργο σε προηγούμενο χρόνο και άσχετο με τον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη).

Εν προκειμένω, στις προκηρύξεις κατάρτισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, των Εμποροβιοτεχνικών Επιμελητηρίων (ΕΒΕ) Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Λέσβου, τίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής –η αναφορά είναι πανομοιότυπη σε όλες τις προκηρύξεις, ακόμα και στην αρίθμηση της παραγράφου(!)– ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει αναπτύξει στο παρελθόν ένα (1) έργο Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που περιλαμβάνει δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με χρήση νοηματικής γλώσσας.

Και στις τρεις Διακηρύξεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, Κοζάνης, Καστοριάς και Λέσβου, και περιελάμβαναν αυτόν τον χαρακτηριστικό όρο, υποβλήθηκε μία και μόνο προσφορά!

Και στους τρεις Διαγωνισμούς ανάδοχος αναδείχτηκε ο μοναδικός συμμετέχων, με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROTRAINING» που εδρεύει στην Αθήνα.

Ο ίδιος φωτογραφικός όρος χρησιμοποιήθηκε και στη Διακήρυξη του Επιμελητηρίου Φλώρινας που είναι σε εξέλιξη.

Κραυγαλέα φωτογραφικός όρος

Κοινές προϋποθέσεις συμμετοχής στις συγκεκριμένες προκηρύξεις:

■ ΕΒΕ ΚΟΖΑΝΗΣ «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146. Προϋπολογισμός Ενταξης του έργου 3.227.750 ευρώ. Αφορά την επιμόρφωση 500 ανέργων και επιμερίζεται 1.600.000 ευρώ στην Εταιρία Κατάρτισης, 1.596.750 ευρώ στους ανέργους και 31.000 ευρώ για Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του Εργου. Σημείο Διακήρυξης «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»… γ) Ενα (1) έργο Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που περιλαμβάνει δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με χρήση νοηματικής γλώσσας…

■ ΕΒΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001164 Προϋπολογισμός Ενταξης του έργου 3.303.750 ευρώ. Αφορά την επιμόρφωση 500 ανέργων και επιμερίζεται 1.675.000 ευρώ στην Εταιρία Κατάρτισης, 1.596.750 ευρώ στους ανέργους και 32.000 ευρώ Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του Εργου. Σημείο Διακήρυξης «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»… γ) Ενα (1) έργο Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που περιλαμβάνει δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με χρήση νοηματικής γλώσσας.

■ ΕΒΕ ΛΕΣΒΟΥ «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202 Προϋπολογισμός Ενταξης του έργου 1.517.037,50 ευρώ. Αφορά την επιμόρφωση 300 ανέργων και επιμερίζεται 784.500,00 ευρώ στην Εταιρία Κατάρτισης και 675.000 ευρώ στους ανέργους Σημείο Διακήρυξης «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»… γ) Ενα (1) έργο Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που περιλαμβάνει δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με χρήση νοηματικής γλώσσας.

■ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση ανέργων Φλώρινας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001122 Προϋπολογισμός Ενταξης του έργου 3.668.750 ευρώ. Αφορά την επιμόρφωση 500 ανέργων και επιμερίζεται 2.035.000 ευρώ αφορά την Εταιρία Κατάρτισης και 1.633.750 ευρώ τους ανέργους. Σημείο Διακήρυξης «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» «…1. Εμπειρία… σε ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης… σε ΑμεΑ με χρήση νοηματικής γλώσσας…»

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα: Ποιος και γιατί στήνει διαγωνισμούς κατάρτισης στο Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης; Ποιοι επιβάλλουν τέτοιους φωτογραφικούς όρους; Στο πλαίσιο ποιας «συναλλαγής» αυτοί οι στημένοι διαγωνισμοί γίνονται αποδεκτοί από τους τοπικούς θεσμικούς φορείς;

Και το πιο βασικό ερώτημα:

Γιατί αυτή η κατασπατάληση πόρων από το ποιο σημαντικό εργαλείο αυτής της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της φοβερής κρίσης, που δημιούργησε στον τόπο αυτή η βίαιη Μετάβαση, σε ανούσια και πανομοιότυπα (π.χ. Κοζάνης και Καστοριάς) προγράμματα κατάρτισης, όπου το 50% του ποσού πάει στις εταιρείες με γκρίζες διαδικασίες, και τα «ψίχουλα» χωρίς καμία προστιθέμενη αξία στους ανέργους;

Γκρίζες διαδικασίες

Πρέπει επιτέλους να ξεφύγουμε από αποτυχημένες πρακτικές, καταρτίσεων άνευ σχεδίου, γιατί η ανεργία θεριεύει και οι άνεργοι εγκαταλείπουν την Περιφέρειά μας καθώς δεν δημιουργούνται ταυτόχρονα θέσεις εργασίας.

Η κατάρτιση για την κατάρτιση, με στημένους διαγωνισμούς (με έναν κοινό απ’ ό,τι φαίνεται «ιθύνοντα νου»), προς όφελος λίγων ομίλων, του «Αθηναϊκού κέντρου», δεν αποτελεί λύση στη σημερινή κρίση της Δυτικής Μακεδονίας.

Αντί επιλόγου:

1. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης δεν φαίνεται να είναι το μόνο Πρόγραμμα όπου οι Διαγωνισμοί Κατάρτισης όπως οι προαναφερθέντες είναι στημένοι. Ο ίδιος ακριβώς φωτογραφικός όρος φαίνεται να «αξιοποιείται» και από άλλα επιχειρησιακά προγράμματα και από άλλες Αναθέτουσες Αρχές με ωφελούμενο την ίδια εταιρεία.

2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «EUROTRAINING» στις 27/10/2021 με την ιδιότητα του Νόμιμου Εκπρόσωπου της Αστικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης FOUR ELEMENTS προσφέρει χορηγία αξίας 10.000 ευρώ στο Επιμελητήριο Δράμας, και γίνεται αποδεκτή, για δωρεάν σεμινάρια κατάρτισης που θα περιελάμβαναν ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με χρήση νοηματικής γλώσσας. Είναι αυτό το εκπαιδευτικό υλικό που στη συνέχεια χρησιμοποιείται για το «στήσιμο» των διαγωνιστικών διαδικασιών υπέρ της συγκεκριμένης εταιρείας.

3. Η συγκεκριμένη εταιρεία φαίνεται να είναι μία από τις λίγες και πολύ συγκεκριμένες στις οποίες φέρεται να κατευθύνονται ανάλογα προγράμματα.

 

 

Top
Enable Notifications OK No thanks