-
Αρχική > Πολιτισμός > Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο γιὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, παρουσίᾳ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης

Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο γιὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, παρουσίᾳ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης

Τὴν μνήμη τοῦ μεγάλου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἁγίου Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ τοῦ Ἁγιορείτη καὶ Ἡσυχαστῆ, τίμησε σήμερα ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Καστορίας, παρουσίᾳ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης τοῦ Θαυματουργοῦ, τὴν ὁποία ὑποδέχθηκε κλῆρος καὶ λαὸς τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Οἱ δύο Ἅγιοι συνδέονται στενὰ μὲ τὴν Καστοριὰ καὶ μὲ τὸν ὡς ἄνω Ἱερὸ Ναὸ, διότι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, σύμφωνα μὲ τὸν βιογράφο του, τιμήθηκε πρῶτα στὴν Καστοριὰ καὶ ἁγιογραφήθηκε στὰ Παρεκκλήσια της, πρὶν ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του, καὶ ὁ Ἅγιος Καλλίνικος ὁ ὁποῖος ὅταν ὑπηρετοῦσε τὴν στρατιωτική του θητεία στὴν Καστοριὰ λάμβανε ἄδεια γιὰ νὰ ἐκκλησιάζεται καὶ νὰ ὁμιλεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ νὰ κατηχεῖ τοὺς νέους.

Τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς τελέστηκε ὁ ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, ἱερουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἄρτης κ. Καλλινίκου καὶ Καστορίας κ. Καλλινίκου. Τοὺς δύο Ἀρχιερεὶς πλαισίωσαν ὁ Πρωτ. π. Φώτιος Λεβέντης, ὁ Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Καλλίνικος, ὁ Πρωτ. π.Ρίζος Κομήτσας (ἐκ τῆς Ἱ.Μ.Δημητριάδος), οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Μιχαὴλ Λιάνος π. Χρῆστος Μεσημέρης καὶ ὁ Διάκονος π. Παντελεήμων Δόνες.

Στὸν ἄμβωνα τοῦ Ναοῦ, εἶχε τοποθετηθεῖ ἡ ἱερὰ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Καλλινίκου, ἀφοῦ ἀπὸ ἐκεῖ ὡς λαΐκός ὁμιλοῦσε καὶ σαγήνευε τὸ ἐκκλησίασμα μὲ τὸ χάρισμα τοῦ λόγου.

Τὸν θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἄρτης κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἀνέλυσε τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς θεραπείας τοῦ παραλύτου. Ἐπεσήμανε ὅτι τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μποροῦν νὰ τὸ μιμηθοῦν διάφοροι ὀργανισμοί, ὅμως αὐτὸ ποὺ κάνει μόνο ἡ Ἐκκλησία ἡ ὁποία ἔχει κεφαλή της τὸν Χριστὸ καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς ἄλλος νὰ τὸ κάνει εἶναι νὰ συγχωρεῖ καὶ νὰ μεταδίδει τὸ μήνυμα τῆς λύτρωσης ἀπὸ τὸν θάνατο καί τῆς ἀνάστασης.

Αὐτὸ τὸ μήνυμα τῆς λύτρωσης καὶ τῆς ἀνάστασης ἔδιναν οἱ δύο τιμώμενοι Ἅγιοι Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν οἰκεῖο Ποιμενάρχη κ. Καλλίνικο, γιὰ τὴν πρόσκληση νὰ ὑποδεχθοῦν τὸν «δικό τους» Ἅγιο Καλλίνικο Ἐδέσσης, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα φέρουν ἀπὸ τοὺς πνευματικούς τους πατέρες, πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του.

Πρὶν τὴν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας ἀφοῦ εὐλογήθηκαν τὰ ἑορταστικὰ κόλλυβα τῶν δύο Ἁγίων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας ἐξέφρασε τὴν χαρὰ καὶ τὴν συγκίνησή του γιὰ τὴν παρουσία τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ πνευματικοῦ του παπποῦ Ἁγίου Καλλινίκου, τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ μεγάλου Θεολόγου τοῦ ἀκτίστου Φωτός.

Τέλος εὐχαρίστησε γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἄρτης κ. Καλλίνικο γιὰ τὴν παρουσία του στήν Καστοριά τὸ εὐλογημένο καὶ ἱστορικὸ αὐτὸ διήμερο, καὶ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἐδέσσης κ. Ἰωὴλ γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ αἰτήματος καὶ τὴν μεταφορὰ τῆς ἁγίας Κάρας, καθὼς καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο τῆς ἐνορίας, τοὺς δύο ἐφημερίους π. Μιχαὴλ καὶ π. Χρῆστο καὶ ὅλους ὅσους συνέβαλαν στὴν διοργάνωση τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως.

Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἐκκλησιάσθηκε ὁ Γενικός Γραμματέας Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Σεραφεὶμ Λιάπης καὶ ὁ Δήμαρχος Καστοριᾶς κ. Ἰωάννης Κορεντσίδης, καθώς καί πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν νὰ τιμήσουν τὴν μνήμη ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ τοῦ Θεολόγου καὶ νὰ προσκυνήσουν τὴν χαριτόβρυτο ἁγία Κάρα τοῦ θαυματουργοῦ, διακριτικοῦ, ἀνεξίκακου, αὐθεντικοῦ, ἐλεήμονος Ἐπισκόπου Ἁγίου Καλλινίκου. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι μεταξὺ τοῦ ἐκκλησιάσματος ἦταν πιστοὶ ἀπὸ τὴν Ναύπακτο, τοὺς ὁποίους δέχθηκε καὶ τοὺς μίλησε μετὰ τὴν Θεία Εὐχαριστία ὁ Σεβασμιώτατος.

*

Ἡ Τιμία Κάρα θὰ μεταφερθεῖ σήμερα τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναό τῆς Καστοριᾶς, ὅπου μετὰ τὴν ὑποδοχή της θὰ τελεστεῖ ὁ Ἀρχιερατικὸς Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς καὶ ἡ ὁμιλία μὲ θέμα «Τὸ Φῶς στὴν ὀρθόδοξη παράδοσή μας», ἐνῷ αὔριον τὸ πρωΐ θὰ μεταφερθεῖ στὸ Νοσοκομεῖο τῆς πόλης πρὸς εὐλογία καὶ ἁγιασμὸ τῶν ἰατρῶν, τοῦ διοικητικοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν ἀσθενῶν.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ

 

 

Top
Enable Notifications OK No thanks